LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Mã sản phẩm:
Tình trạng: Còn hàng
Giá thị trường: Liên hệ
Mô tả

1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức báo cáo kết quả chất lượng hiện trạng môi trường của dự án, nhà máy lên cơ quan chức năng có thẩm quyền. (Cơ quan tiếp nhận báo cáo giám sát môi trường: Phòng TNMT quận huyện, Sở TNMT và cơ quan thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.)

2. Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường?

Căn cứ để thực hiện việc Giám sát môi trường định kỳ:

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015

- Nội dung “Chương trình quản lý và giám sát môi trường” của Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc “ Bản kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “Đề án bảo vệ môi trường hoặc “Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường”, để xác định vị trí, số mẫu cần đo đạc giám sát.

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ giúp cho công ty nắm được tình hình tác động môi trường xung quanh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó đưa ra phương án xử lý môi trường thích hợp.

3. Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường:

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có xả thải đều phải lập báo cáo giám sát môi trường.

. Tần suất lập báo cáo giám sát môi trường:

- Giám sát môi trường xung quanh: tối thiểu 6 tháng/lần

- Giám sát chất thải: tối thiểu 03 tháng/lần

5. Thời điểm thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường:

Bắt đầu tiến hành xây dựng hoặc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã có giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh.

Để được tư vấn (miễn phí) quý khách hàng vui lòng liên hệ

  • CÔNG TY CP Thiết Bị Lọc Miền Nam

    Mail: thietbilocmiennam@gmail.com

  • Web: miennamtec.com

    Hotline: 0938.153.511
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0937.292.033
x