LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mã sản phẩm:
Tình trạng: Còn hàng
Giá thị trường: Liên hệ
Mô tả

1. Đối tượng lập đề án bảo vệ  môi trường. Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường?

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ , khu công nghiệp, khách sạn, bệnh viện , nhà  xưởng,… đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết môi trường thì phải lập 1 trong 2 đề án bảo vệ môi trường sau.

Có 2 dạng lập đề án bảo vệ môi trường:

· Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập ĐTM quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

· Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường  quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định để đăng ký.

Căn cứ lập đề án bảo vệ môi trường:

 - Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015

- Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13                                                       

Theo quy định mới của nghị định18/2015/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 thì các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt ĐTM, giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2. Thẩm định, phê duyệt lập đề án bảo vệ  môi trường:

· Sở tài nguyên môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối tượng có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

· Phòng tài nguyên môi trường quận, huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối tượng có quy mô, công suất kế hoạch bảo vệ môi trường

Để được tư vấn (miễn phí) quý khách hàng vui lòng liên hệ

  • CÔNG TY CP Thiết Bị Lọc Miền Nam

    Mail: thietbilocmiennam@gmail.com

  • Web: miennamtec.com

    Hotline: 0938.153.511
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0937.292.033
x