Giấy lọc thí nghiệm Whatman

Mã sản phẩm: GL8
Tình trạng: Còn hàng
Giá thị trường: Liên hệ
Mô tả
Tên gọi: Giấy lọc Whatman
Ứng dụng: dùng lọc trong phòng thí nghiệm, có nhiều size khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng
 
Đặc tính - Loại giấy lọc định tính chuẩn
Số Mô tả Độ giữ hạt
trong chất lỏng
(µm)
Tốc độ lọc
(xấp xỉ)
herzberg (giây)
Dòng khí
(s/100 ml/in2)
Độ dày
(µm)
Khối lượng
(g/m2)
1 TB 11* 150 10.5 180 88
2 TB 8* 240 21 190 103
3 TB, dày 6* 325 26 390 187
4 Rất nhanh 20 to 25* 37 3.7 205 96
5 Chậm 2.5* 1420 94 200 98
6 TB - Chậm 3* 715 35 180 105
591 TB - Nhanh, dày 7 to 12 45 5.9 350 161
595 TB - Nhanh, mỏng 4 to 7 80 - 150 68
597 TB - Nhanh 4 to 7 140 - 180 85
598 TB - Nhanh, dày 8 to 10 50 - 320 140
602 h Chậm, đặc < 2 375 - 160 84
* Tỷ lệ giữ hạt ở hiệu suất 98%
† Giá trị xấp xỉ
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0937.292.033
x